<pre id="hjhj1"><strike id="hjhj1"></strike></pre>
<noframes id="hjhj1">

<cite id="hjhj1"></cite>
<noframes id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><strike id="hjhj1"></strike></pre><address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></pre></address>
<address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></pre></address>

<address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"></pre></address>

  <address id="hjhj1"><strike id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></strike></address>
  <address id="hjhj1"></address>

    <track id="hjhj1"></track>

    您好!欢迎光临烜芯微科技品牌官网!

    深圳市烜芯微科技有限公司

    ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
    二极管、三极管、MOS管、桥堆

    全国服务热线:18923864027

   1. 热门关键词:
   2. 桥堆
   3. 场效应管
   4. 三极管
   5. 二极管
   6. 型号 PDF IT(RMS)
    通态方均电流
    VDRM/VRRM
    正向耐压/反向耐压
    封装
    贴片可控硅
    ACST2-8SB   2 80 TO-252
    ACST210-8BTR   2 800 TO-252
    ACST435-8BTR   4 800 TO-252
    T405-600B-TR   4 800 TO-252
    T405-700B   4 700 TO-252
    T405-800B   4 800 TO-252
    T405Q-600B-TR   4 600 TO-252
    T410-600B-TR   4 600 TO-252
    T410-800B-TR   4 800 TO-252
    T435-600B-TR   4 600 TO-252
    T435-800B   4 800 TO-252
    T810-600B   8 600 TO-252
    T810-800B   8 800 TO-252
    T830-600B       TO-252
    T830-800B       TO-252
    T835-600B-TR   8 600 TO-252
    T835-800B-TR   8 800 TO-252
    TN1215-600B   12 600 TO-252
    TN805-400B-TR   8 400 TO-252
    TN805-600B-TR   8 600 TO-252
    TN810-600B       TO-252
    TN815-600B   8 600 TO-252
    TS1220-600B   12 600 TO-252
    TS420-400B-TR   4 400 TO-252
    TS420-600B-TR   4 600 TO-252
    TS810-600B       TO-252
    TS820-400B-TR   8 400 TO-252
    TS820-600B-TR   8 600 TO-252
    TS820-700B-TR   8 700 TO-252
    TS835-600B       TO-252
    插件可控硅
    BTB04-1000BRG       TO-220
    BTB04-1000SL       TO-220
    BTB04-400B   4 400 TO-220
    BTB04-600D   4 600 TO-220
    BTB04-600SAP   4 60 TO-220
    BTB04-600SLRG   4 600 TO-220
    BTB04-800SL       TO-220
    BTB06-1000SW       TO-220
    BTB06-600BRG   6 600 TO-220
    BTB06-600BWRG   6 600 TO-220
    BTB06-600CRG   6 600 TO-220
    BTB06-600CWRG   6 600 TO-220
    BTB06-600SWRG   6 600 TO-220
    BTB06-600TRG   6 600 TO-220
    BTB06-700SW   6 700 TO-220
    BTB06-800B   6 800 TO-220
    BTB06-800C   6 800 TO-220
    BTB08-400BRG   8 400 TO-220
    BTB08-400CRG   8 400 TO-220
    BTB08-600BRG   8 600 TO-220
    BTB08-600BWRG   8 600 TO-220
    BTB08-600C   8 600 TO-220
    BTB08-600CWRG   8 600 TO-220
    BTB08-600SL   8 600 TO-220
    BTB08-600SWRG   8 600 TO-220
    BTB08-600TWRG   8 600 TO-220
    BTB08-700TWRG   8 700 TO-220
    BTB08-800B   8 800 TO-220
    BTB08-800BWRG   8 800 TO-220
    BTB08-800CRG   8 800 TO-220
    BTB08-800CWRG   8 800 TO-220
    BTB08-800SL   8 800 TO-220
    BTB08-800SWRG   8 800 TO-220
    BTB08-800T   8 800 TO-220
    BTB08-800TARG   8 800 TO-220
    BTB08-800TWRG   8 800 TO-220
    BTB10-600BRG   10 600 TO-220
    BTB10-600BWRG   10 600 TO-220
    BTB10-600CRG   10 600 TO-220
    BTB10-700BWRG   10 700 TO-220
    BTB10-800BRG   10 800 TO-220
    BTB10-800BWRG   10 800 TO-220
    BTB10-800CWRG   10 800 TO-220
    BTB12-400BRG   12 400 TO-220
    BTB12-600BRG   12 600 TO-220
    BTB12-600BWRG   12 600 TO-220
    BTB12-600CRG   12 600 TO-220
    BTB12-600CWRG   12 600 TO-220
    BTB12-600SWRG   12 600 TO-220
    BTB12-600TWRG   12 600 TO-220
    BTB12-700BRG   12 700 TO-220
    BTB12-700C   12 700 TO-220
    BTB12-700SWRG   12 700 TO-220
    BTB12-800BRG   12 800 TO-220
    BTB12-800C   12 800 TO-220
    BTB12-800CWRG   12 800 TO-220
    BTB12-800SWRG   12 800 TO-220
    BTB16-600BRG   16 600 TO-220
    BTB16-600BWRG   16 600 TO-220
    BTB16-600CRG   16 600 TO-220
    BTB16-600CWRG   16 600 TO-220
    BTB16-600SW   16 600 TO-220
    BTB16-700BWRG   16 700 TO-220
    BTB16-700CWRG   16 700 TO-220
    BTB16-700SWRG   16 700 TO-220
    BTB16-800BRG   16 800 TO-220
    BTB16-800BWARG   16 800 TO-220
    BTB16-800BWRG   16 800 TO-220
    BTB16-800C   16 800 TO-220
    BTB16-800CWRG   16 800 TO-220
    BTB16-800SWRG   16 800 TO-220
    BTB20-600BWRG   20 600 TO-220
    BTB24-600BRG   24 600 TO-220
    BTB24-600BWRG   24 600 TO-220
    BTB24-600CWRG   24 700 TO-220
    BTB24-700BRG   24 700 TO-220
    BTB24-700BWRG   24 700 TO-220
    BTB24-700CRG   24 700 TO-220
    BTB24-700CWRG   24 700 TO-220
    BTB24-800BRG   24 800 TO-220
    BTB24-800BWRG   24 800 TO-220
    BTB24-800CRG   24 800 TO-220
    BTB24-800CWRG   24 800 TO-220
    Q6004LT       TO-220
    S0417MH       TO-220
    S0610MH       TO-220
    S0802NH       TO-220
    S0805MH       TO-220
    S0806MH       TO-220
    S0806NH       TO-220
    S0810BH       TO-220
    S0824NH       TO-220
    S1207BH   12 200 TO-220
    S1210NH   12 800 TO-220
    S1217NH   12 800 TO-220
    S1610BH   16 200 TO-220
    S1610MH   16 600 TO-220
    S1610NH   16 800 TO-220
    S1612MH   16 600 TO-220
    S1612NH   16 800 TO-220
    S1616NH   16 800 TO-220
    S2512MH   25 600 TO-220
    S2512NH   25 800 TO-220
    S2513MH   25 600 TO-220
    S2513NH   25 800 TO-220
    S2514MH   25 600 TO-220
    S2514NH   25 800 TO-220
    S2516BH   25 200 TO-220
    S2516NH   25 800 TO-220
    T0805NH       TO-220
    T1010H-6T   10 600 TO-220
    T1013DH       TO-220
    T1013MH       TO-220
    T1013NH       TO-220
    T1035H-6I   10 600 TO-220
    T1035H-6T   10 600 TO-220
    T1210NH   12 800 TO-220
    T1210T-6I   12 600 TO-220
    T1212MH   12 600 TO-220
    T1213MH   12 600 TO-220
    T1213NH   12 800 TO-220
    T1220T-6I   12 600 TO-220
    T1225T-6I   12 600 TO-220
    T1235H-600TRG   12 600 TO-220
    T1235H-6I   12 600 TO-220
    T1235T-6I   12 600 TO-220
    T1610T-6I   16 600 TO-220
    T1612NH   16 800 TO-220
    T1613MH   16 800 TO-220
    T1620T-6I   16 600 TO-220
    T1635H-600TRG   16 600 TO-220
    T1635H-6I   16 600 TO-220
    T1635H-6T   16 600 TO-220
    T1635T-6I   16 600 TO-220
    T1650H-6I   16 600 TO-220
    T1650H-6T   20 600 TO-220
    T2035H-600TRG   20 600 TO-220
    T2035H-6I   20 600 TO-220
    T2035H-6T   20 600 TO-220
    T2512MH   25 600 TO-220
    T2513NH   25 800 TO-220
    T2550H-600TRG   25 800 TO-220
    T3035H-6I   30 600 TO-220
    T405-600T   4 600 TO-220
    T405-600W   4 600 TO-220
    T410-400T   4 400 TO-220
    T410-600T   4 600 TO-220
    T410-800T   4 800 TO-220
    T435-600T   4 600 TO-220
    T435-600W   4 600 TO-220
    T435-800T   4 800 TO-220
    T810T-6I   8 600 TO-220
    T825T-6I   8 800 TO-220
    T835-800G-TR   8 600 TO-220
    T835H-6I   8 600 TO-220
    T835H-6T   8 600 TO-220
    T835T-6I   8 600 TO-220
    TS420-600T   4 600 TO-220
    TS820-600T   8 600 TO-220
    TS820-800T   8 800 TO-220
    TXDV1212   12 1200 TO-220
    TYN0512RG   12 50 TO-220
    TYN058RG   8 50 TO-220
    TYN1004RG   4 1000 TO-220
    TYN1006RG   6 1000 TO-220
    TYN1008RG   8 1000 TO-220
    TYN1012   12 1000 TO-220
    TYN1012TRG   12 1000 TO-220
    TYN1016RG   16 1000 TO-220
    TYN1025RG   25 1000 TO-220
    TYN1040RG   40 1000 TO-220
    TYN112RG   12 100 TO-220
    TYN1212   12 1200 TO-220
    TYN1225RG   25 1200 TO-220
    TYN408   8 400 TO-220
    TYN408GRG   8 400 TO-220
    TYN410   10 400 TO-220
    TYN412RG   12 400 TO-220
    TYN416RG   16 400 TO-220
    TYN603       TO-220
    TYN606RG   6 600 TO-220
    TYN608   8 600 TO-220
    TYN610RG   10 600 TO-220
    TYN612   12 600 TO-220
    TYN612MRG   12 600 TO-220
    TYN612RG   12 600 TO-220
    TYN612TRG   12 600 TO-220
    TYN616RG   16 600 TO-220
    TYN640RG   40 600 TO-220
    TYN688RG   20 400 TO-220
    TYN690   20 600 TO-220
    TYN808RG   8 800 TO-220
    TYN810RG   8 1000 TO-220
    TYN812RG   12 800 TO-220
    TYN812TRG   12 800 TO-220
    TYN816   16 800 TO-220
    TYN825RG   25 800 TO-220
    TYN840RG   40 800 TO-220
    Z0405DE       TO-220
    T1235T-8FP   12 800 TO-220F
    T1265T-8FP       TO-220F
    T1620-400W   20 400 TO-220F
    T1620-600W   20 600 TO-220F
    T1620-700W   20 700 TO-220F
    T1620-800W   20 800 TO-220F
    T1630-700W   30 700 TO-220F
    T1630-800W   30 800 TO-220F
    T435-800W   4 800 TO-220F
    T810T-8FP   8 800 TO-220F
    T830-800W   8 800 TO-220F
    TYN612MFP   12 600 TO-220F
    X0402MF   4 200 TO-220F
    BTA26-800BWRG   26 800 TO-247
    BTA41-400A   4 400 TO-247
    BTA41-600BWRG   4 600 TO-247
    T40560   4 600 TO-251
    T405Q-600H   4 600 TO-251
    T410-600H   4 600 TO-251
    T810-600H   8 600 TO-251
    TN1215-600H   12 600 TO-251
    TN22-1500H   22 1500 TO-251
    TS1220-800H   12 800 TO-251
    SF10GZ47   10 400 TO-220F
    SF10JZ47   10 600 TO-220F
    SF3JZ47   3 600 TO-220F
    SF5GZ47   5 400 TO-220F
    SF5JZ47   5 600 TO-220F
    SF8GZ47   8 400 TO-220F
    SF8JZ47   8 600 TO-220F
    SM10LZ47   10 800 TO-220F
    SM12LZ47       TO-220F
    SM12LZ52       TO-220F
    SM16JZ47   16 600 TO-220F
    SM16JZ47A   16 600 TO-220F
    SM2GZ47A   2 400 TO-220F
    SM2LZ47   2 800 TO-220F
    SM6JZ47   6 400 TO-220F
    SM8GZ47   8 400 TO-220F
    SM8JZ47   8 600 TO-220F
    SM8JZ47A   8 600 TO-220F
    SM8LZ47   8 800 TO-220F
    BTA04-600B   4 600 TO-220
    BTA04-600BW   4 600 TO-220
    BTA04-600CW   4 600 TO-220
    BTA04-600DRG   4 600 TO-220
    BTA06-400GP   6 400 TO-220
    BTA06-600   6 600 TO-220
    BTA06-600BRG   6 600 TO-220
    BTA06-600BWRG   6 600 TO-220
    BTA06-600CWRG   6 600 TO-220
    BTA06-600SW   6 600 TO-220
    BTA06-600TRG   6 600 TO-220
    BTA06-600TWRG   6 600 TO-220
    BTA06-700BRG   6 700 TO-220
    BTA06-700BWRG   6 700 TO-220
    BTA06-700S   6 700 TO-220
    BTA06-700SW   6 700 TO-220
    BTA06-800BRG   6 800 TO-220
    BTA06-800BWRG   6 800 TO-220
    BTA06-800CRG   6 800 TO-220
    BTA06-800CWRG   6 800 TO-220
    BTA06-800S   6 800 TO-220
    BTA06-800TWRG   6 800 TO-220
    BTA08-1000CRG   8 1000 TO-220
    BTA08-400C   8 400 TO-220
    BTA08-600AW   8 600 TO-220
    BTA08-600B   8 600 TO-220
    BTA08-600BW   8 600 TO-220
    BTA08-600C   8 600 TO-220
    BTA08-600CW   8 600 TO-220
    BTA08-600D   8 600 TO-220
    BTA08-600S   8 600 TO-220
    BTA08-600SW   8 600 TO-220
    BTA08-600TW   8 600 TO-220
    BTA08-700BRG   8 700 TO-220
    BTA08-700CRG   8 700 TO-220
    BTA08-700CWRG   8 700 TO-220
    BTA08-700SW   8 700 TO-220
    BTA08-700TW   8 700 TO-220
    BTA08-800BRG   8 800 TO-220
    BTA08-800BWRG   8 800 TO-220
    BTA08-800CRG   8 800 TO-220
    BTA08-800CWRG   8 800 TO-220
    BTA08-800SW   8 800 TO-220
    BTA08-800TWRG   8 800 TO-220
    BTA10-400B   10 400 TO-220
    BTA10-600BRG   10 600 TO-220
    BTA10-600BWRG   10 600 TO-220
    BTA10-600CRG   10 600 TO-220
    BTA10-600CWRG   10 600 TO-220
    BTA10-600D   10 600 TO-220
    BTA10-600GP   10 600 TO-220
    BTA10-600SWRG   10 600 TO-220
    BTA10-700AW   10 700 TO-220
    BTA10-700BRG   10 700 TO-220
    BTA10-700CWRG   10 700 TO-220
    BTA10-800A   10 800 TO-220
    BTA10-800BRG   10 800 TO-220
    BTA10-800BWRG   10 800 TO-220
    BTA10-800CRG   10 800 TO-220
    BTA10-800CWRG   10 800 TO-220
    BTA12-1000B   12 1000 TO-220
    BTA12-1000CRG   12 1000 TO-220
    BTA12-400C   12 400 TO-220
    BTA12-600A   12 600 TO-220
    BTA12-600B   12 600 TO-220
    BTA12-600BWRG   12 600 TO-220
    BTA12-600CRG   12 600 TO-220
    BTA12-600CWRG   12 600 TO-220
    BTA12-600SWRG   12 600 TO-220
    BTA12-600TW   12 600 TO-220
    BTA12-700B   12 700 TO-220
    BTA12-700BWRG   12 700 TO-220
    BTA12-700CRG   12 700 TO-220
    BTA12-700CWRG   12 700 TO-220
    BTA12-700SW   12 700 TO-220
    BTA12-800BRG   12 800 TO-220
    BTA12-800BW   12 800 TO-220
    BTA12-800CRG   12 800 TO-220
    BTA12-800CWRG   12 800 TO-220
    BTA12-800SWRG   12 800 TO-220
    BTA15-400B   15 400 TO-220
    BTA16-600B   16 600 TO-220
    BTA16-600BW   16 600 TO-220
    BTA16-600C   16 600 TO-220
    BTA16-600CWRG   16 600 TO-220
    BTA16-600SW   16 600 TO-220
    BTA16-700B   16 700 TO-220
    BTA16-800BW   16 800 TO-220
    BTA16-800C   16 800 TO-220
    BTA20-1000B   20 1000 TO-220
    BTA20-1200B   20 1200 TO-220
    BTA20-600BRG   20 600 TO-220
    BTA20-600BWRG   20 600 TO-220
    BTA20-600CRG   20 600 TO-220
    BTA20-600CWRG   20 600 TO-220
    BTA20-700B   20 700 TO-220
    BTA20-700BWRG   20 700 TO-220
    BTA20-700CWRG   20 700 TO-220
    BTA20-800BRG   20 800 TO-220
    BTA20-800BWRG   20 800 TO-220
    BTA20-800CRG   20 800 TO-220
    BTA20-800CWRG   20 800 TO-220
    BTA208-800E   8 800 TO-220
    BTA225-600B   25 600 TO-220
    BTA24-1000BRG   24 1000 TO-220
    BTA24-1000BW   24 1000 TO-220
    BTA24-1200B   24 1200 TO-220
    BTA24-600BRG   24 600 TO-220
    BTA24-600BWRG   24 600 TO-220
    BTA24-600CRG   24 600 TO-220
    BTA24-600CWRG   24 600 TO-220
    BTA24-700B   24 700 TO-220
    BTA24-700BW   24 700 TO-220
    BTA24-800BRG   24 800 TO-220
    BTA24-800BWRG   24 800 TO-220
    BTA24-800CRG   24 800 TO-220
    BTA24-800CWRG   24 800 TO-220
    BTA25-600CW   25 600 TO-220
    BTA312-600B   12 600 TO-220
    FT0814MH   8 600 TO-220

    推荐产品

    /Recommended products
    1
    假装睡着被男人进入
    <pre id="hjhj1"><strike id="hjhj1"></strike></pre>
    <noframes id="hjhj1">

    <cite id="hjhj1"></cite>
    <noframes id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><strike id="hjhj1"></strike></pre><address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></pre></address>
    <address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></pre></address>

    <address id="hjhj1"><pre id="hjhj1"></pre></address>

     <address id="hjhj1"><strike id="hjhj1"><span id="hjhj1"></span></strike></address>
     <address id="hjhj1"></address>

       <track id="hjhj1"></track>